Reserverings- en Huurvoorwaarden
m.b.t. De Merwerd en De Capellen Hof,
vakantieboerderijen te Leur

1. RESERVERING:
Reservering van De Merwerd of De Capellen Hof kan telefonisch of schriftelijk worden gedaan. Telefonische en schriftelijke reserveringen zijn wettelijk bindend voor de huurders. Telefonische toezeggingen inzake de reservering zijn voor De Merwerd of De Capellen Hof pas bindend na toezending van de boekingsbevestiging aan huurder en betaling van het door De Merwerd of De Capellen Hof aan de huurder gefactureerde totaal bedrag.

2. BETALING:
De eerste termijn, bedragend 50 % van het totaal gefactureerde bedrag (huursom, overige vaste kosten en borg) dient per omgaande te worden betaald en binnen 14 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging/huurovereenkomst te zijn gestort op de rekening van De Groene Heerlijkheid. De tweede termijn, bedragende het restant van het totaal gefactureerde bedrag, dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn. Bij reserveringen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient het totale gefactureerde bedrag ineens binnen 14 dagen na de reservering te worden overgemaakt. Bij reservering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dient huurder te betalen via telefonische overboeking. Niet tijdige betaling geeft De Merwerd of De Capellen Hof het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen.

3. ANNULERING:
Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 8 weken voor de aanvang: 50 % van de huursom.
b. bij annulering vanaf 8 weken tot 1 week voor de aanvang: 75 % van de huursom.
c. bij annulering binnen 1 week voor aanvang: de gehele huursom.

4. BORG:
De hoogte van de borgsom bedraagt € 160 (honderd en zestig euro) per huurperiode. Indien
geen schade moet worden verrekend, wordt de borgsom in haar geheel teruggestort. In het andere geval vindt verrekening van kosten plaats.

5. HUISREGELS:
• Het maximum aantal personen dat in De Merwerd of De Capellen Hof mag overnachten bedraagt voor De Merwerd 14 (veertien) en voor De Capellen Hof 15 (vijftien). Dit aantal mag niet overschreden worden. Bij overschrijding verbreekt huurder daarmee de huurovereenkomst en wordt de toegang verder geweigerd zonder aanspraak op restitutie van de huursom.
• De Merwerd of De Capellen Hof dient door U met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
• Roken in de boerderijen is niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan feesten en partijen te organiseren voor meer dan het maximum aantal personen.
• Auto’s dienen op de aangewezen parkeerplaats te worden geparkeerd.
• Het plaatsen van tenten in de tuin is verboden.
• Huisdieren zijn op De Merwerd of De Capellen Hof met uitzondering en in overleg toegestaan..
• Het maken van kampvuren is ten strengste verboden.
• Het terrein van het naast gelegen veebedrijf mag niet worden betreden. De Merwerd of De Capellen Hof kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van schade wanneer deze regel door u of uw kinderen is overtreden.
• De Merwerd of De Capellen Hof dient bezem schoon te worden opgeleverd.
• De bedden dienen bij vertrek te worden afgehaald.