Kleine schaal

Op de boerderij worden uitsluitend vleeskoeien van het ras Aberdeen Angus gehouden. De doelstelling van de boerderij is: op kleine schaal een alternatief te bieden voor de op bedrijfsmatige productie gerichte reguliere veehouderij, geen gesleep met dieren, geen voer uit de fabriek, geen lege wei met het vee het gehele jaar op stal, geen “productie om de productie”, én volop ruimte.

Gezonde bloedlijnen

Elk jaar verjongen wij met eigen aanwas  onze kudde en door het selecteren van veel belovende fokstieren zijn wij er in geslaagd om de bloedlijnen van onze kudde van hoge kwaliteit, gezond en ziekte vrij te houden met prachtige stieren, moederdieren en jongvee als gevolg. Als medeoprichters zijn wij ook zeer actief betrokken bij de Nederlandse Angus Stamboek vereniging (www.angus-stamboek.nl).

Verkoop (jong)vee

Het past niet in onze visie om te “groeien om te groeien” en daarom verkopen wij jaarlijks een beperkt aantal vaarsen aan geinteresseerden. Daarbij verzekeren wij ons ervan dat de dieren goed terecht komen.

Geintresseerden in aankoop van ons (jong) vee kunnen contact opnemen met: P.W. van Verschuer, 0651289418 of p.w.van.verschuer@gmail.com